2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries presentació de l'assignatura i conceptes bàsics
Sessió Magistral exposició dels continguts de l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques sessions pràctiques d'utilització del programari específic i utilització autònoma del programari
Resolució de problemes, exercicis resolució autònoma i individualitzada d'un problema o exercici.
Treballs treball/s que realitza l'estudiant de forma autònoma, individualment o en grup
Atenció personalitzada temps reservat per el professor per atendre i resoldre dubtes dels estudiants