2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A3
A4
A6
A8
B15
B19
25 45 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
35 0 35
Treballs
A3
B15
B19
C1
0 15 15
Resolució de problemes, exercicis
B15
B19
0 25 25
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A3
A4
A6
A8
C1
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat