2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
B4.1
B5.3
25 45 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
35 0 35
Treballs
A1.3
B4.1
B5.3
C1.1
0 15 15
Resolució de problemes, exercicis
B4.1
B5.3
0 25 25
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
C1.1
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat