2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B1.1
C1.1
Els estudiants es dividiran en grups i cada grup durà a terme una exposició oral sobre el treball que han desenvolupat durant el curs. 30-40%
Proves pràctiques
A1.1
Prova sobre un procés de fabricació determinat amb un vessant pràctic 10-20%
Proves de desenvolupament
A1.1
C1.1
proves on han de desenvolupar una o més temàtiques 40-60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista