2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  NANOBIOTECNOLOGIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A1.1
A1.6
B4.1
B5.2
45 45 90
Resolució de problemes, exercicis
A1.1
A1.5
A1.6
A2.2
B4.1
B5.2
10 0 10
Treballs
A1.1
A1.5
A1.6
A2.2
B4.1
B5.2
5 0 5
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
A1.1
A1.5
A1.6
A2.2
B4.1
B5.2
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat