2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  FINAL MASTER'S PROJECT
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) FINAL MASTER'S PROJECT Code 20705301
Study programme
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
24 Final master project First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Mechanical Engineering
Chemical Engineering
Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Physical and Inorganic Chemistry
Coordinator
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
RIUS FERRÚS, FRANCISCO JAVIER
E-mail francesc.medina@urv.cat
ricard.garcia@urv.cat
clara.saluena@urv.cat
anamaria.segarra@urv.cat
fxavier.rius@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
daniel.montane@urv.cat
jordi.riu@urv.cat
ioanis.katakis@urv.cat
ciara.osullivan@urv.cat
joanjosep.carvajal@urv.cat
sandra.contreras@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
franciscojavier.andrade@urv.cat
pascal.blondeau@urv.cat
Lecturers
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
GARCIA VALLS, RICARD
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
SEGARRA GONZALEZ, ANNA MARIA
RIUS FERRÚS, FRANCISCO JAVIER
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
MONTANÉ CALAF, DANIEL
RIU RUSELL, JORDI
KATAKIS ., IOANIS
O'SULLIVAN ., CIARA
CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
ANDRADE ., FRANCISCO JAVIER
BLONDEAU ., PASCAL
Web
General description El Treball de fi de Màster és un projecte innovador en què l'alumne desenvolupa al laboratori un treball original d'investigació, analitzant una nova idea, modificant una de coneguda, completant-la, i desenvolupant un nou procés, dispositiu o producte. Les temàtiques objecte d'estudi en aquest treball de fi de màster tracten sobre el camp fonamental i el d'eines i processos aplicats a la nanociència, materials i processos químics. A més existeixen les temàtiques relacionades amb aplicacions específiques en el camp de la biotecnologia. Aquesta és l'assignatura més important del programa de Màster. El treball s'escriu, exposa i defensa en anglès i en sessió pública.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.