2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20705301
Ensenyament
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
24 Treball fi de màster Primer AN conv. única
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
RIU RUSELL, JORDI
Adreça electrònica ricard.garcia@urv.cat
ricard.boque@urv.cat
eduard.llobet@urv.cat
jordi.riu@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
ciara.osullivan@urv.cat
marta.giamberini@urv.cat
joan.rosell@urv.cat
joanjosep.carvajal@urv.cat
silvia.delamo@urv.cat
franciscojavier.andrade@urv.cat
francois.lime@urv.cat
pascal.blondeau@urv.cat
Professors/es
GARCIA VALLS, RICARD
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
LLOBET VALERO, EDUARD
RIU RUSELL, JORDI
BENGOA , CHRISTOPHE JOSÉ
O'SULLIVAN -, CIARA KATHLEEN
GIAMBERINI , MARTA
ROSELL LLOMPART, JOAN
CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP
DE LAMO CASTELLVI, SILVIA
ANDRADE , FRANCISCO JAVIER
LIME , FRANÇOIS GILBERT MARIE
BLONDEAU , PASCAL JEAN CLAUDE LEON
Web
Descripció general El Treball de fi de Màster és un projecte innovador en què l'alumne desenvolupa al laboratori un treball original d'investigació, analitzant una nova idea, modificant una de coneguda, completant-la, i desenvolupant un nou procés, dispositiu o producte. Les temàtiques objecte d'estudi en aquest treball de fi de màster tracten sobre el camp fonamental i el d'eines i processos aplicats a la nanociència, materials i processos químics. A més existeixen les temàtiques relacionades amb aplicacions específiques en el camp de la biotecnologia. Aquesta és l'assignatura més important del programa de Màster. El treball s'escriu, exposa i defensa en anglès i en sessió pública.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent