2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20705102 CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS Únic anual
Obligatòria 5
20705101 DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS Únic anual
Obligatòria 5
20705104 ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT Únic anual
Obligatòria 3
20705103 NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA Únic anual
Obligatòria 5
20705105 SEMINARIS INTERDISCIPLINARIS Únic anual
Obligatòria 3
20705301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20705209 DISSENY EXPERIMENTAL Únic anual
Optativa 3
20705211 EINES PER AL DISSENY I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D'ALIMENTS ESTRUCTURATS Únic anual
Optativa 6
20705204 INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL Únic anual
Optativa 6
20705208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ Únic anual
Optativa 3
20705216 MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS Únic anual
Optativa 4.5
20705215 MATERIALS: SIMETRIA I PROPIETATS Únic anual
Optativa 3
20705218 NANOBIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 4.5
20705217 NANOCATÀLISI Únic anual
Optativa 4.5
20705206 NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT Únic anual
Optativa 4.5
20705205 NANOSENSORS Únic anual
Optativa 3
20705207 PROCESSOS EN SALA BLANCA Únic anual
Optativa 3
20705201 QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR Únic anual
Optativa 4.5
20705221 QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ Únic anual
Optativa 3
20705214 SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ Únic anual
Optativa 3
20705212 TECNOLOGIA DE MEMBRANES I MICROCÀPSULES Únic anual
Optativa 3
20705203 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR Únic anual
Optativa 6