2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20705102 CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AN
Obligatòria 5
20705101 DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS AN
Obligatòria 5
20705104 ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT AN
Obligatòria 3
20705103 NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA AN
Obligatòria 5
20705105 SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS AN
Obligatòria 3
20705301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20705222 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Optativa 6
20705203 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Optativa 6
20705223 ENGINYERIA DE REACTORS 2Q
Optativa 6
20705224 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 2Q
Optativa 6
20705209 DISSENY EXPERIMENTAL AN
Optativa 3
20705204 INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL AN
Optativa 6
20705208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ AN
Optativa 3
20705216 MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS AN
Optativa 4.5
20705218 NANOBIOTECNOLOGIA AN
Optativa 4.5
20705217 NANOCATÀLISI AN
Optativa 4.5
20705206 NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT AN
Optativa 4.5
20705201 QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR AN
Optativa 4.5
20705221 QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ AN
Optativa 3
20705214 SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ AN
Optativa 3
20705207 PROCESSOS EN SALA BLANCA AN conv. única
Optativa 3