2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
7
2
5
1
0
1
ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
2
0
7
2
5
1
0
2
ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
2
0
7
2
5
1
0
3
DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
2
0
7
2
5
1
0
4
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
2
0
7
2
5
1
0
5
ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
2
0
7
2
5
1
0
6
FISCALITAT DE LES EMPRESES
2
0
7
2
5
1
0
7
LIDERATGE INDUSTRIAL
2
0
7
2
5
1
0
8
NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
2
0
7
2
5
1
0
9
TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
2
0
7
2
5
1
1
0
DRET DE LA COMPETÈNCIA
2
0
7
2
5
1
1
1
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
2
0
7
2
5
1
1
2
ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
2
0
7
2
5
1
1
3
GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
2
0
7
2
5
1
1
4
GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
2
0
7
2
5
1
1
5
GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
2
0
7
2
5
1
1
6
LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
2
0
7
2
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
A1.1Aplicar coneixements en la direcció d'empreses amb contextos d'empreses tecnològiques i de les
seves àrees funcionals, atès el caràcter multidisciplinari i d'indefinició del procés
d'innovació tècnica i científica.
RA1Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Analitza els problemes organitzacionals de caràcter multiorganizacional i multinivell d'una empresa
tecnològica i d'explotació de la innovació, des d'una perspectiva estratègica avançada,
adequada per a un entorn multidisciplinari i canviant.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Reconeix els principals aspectes del comportament organitzatiu, en l'entorn complex de l'explotació
de la innovació i l'empresa de caràcter tecnològic, per la direcció de recursos humans i les
implicacions estratègiques d'aquesta gestió en aquest entorn

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Comprèn la importància de situar la innovació en el centre del procés empresarial en una empresa
tecnològica

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap definir i utilitzar el concepte de cost de capital com els diferents models per al seu càlcul,
orientat cap a la gestió d'empreses tecnològiques i industrials, en entorns internacionals
complexos.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Identifica les implicacions d'un pla de màrqueting per als diferents departaments de l'empresa de
caràcter tecnològic, atenent al seu perfil multidisciplinari.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Completa un exercici original en l'àmbit de la gestió de les empreses tecnològiques i industrials
o d'explotació de la innovació l'economia a través d'una anàlisi en el qual se sintetitzen i
integren les competències adquirides en la titulació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d’inversió.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A1.2Reconèixer la complexitat logística de l'empresa tecnològica, aplicar tècniques avançades de
gestió de cadena d'aprovisionament, i desenvolupar tècniques noves en resposta als reptes del
desenvolupament tecnològic canviant i en entorns poc definits.
RA1Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes logístics de l'empresa de caràcter
tecnològic i industrial, en entorns canviants propis de la seva naturalesa i la innovació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A1.3Analitzar la situació financera d'empreses tecnològiques, incloent l'entorn fiscal nacional i
internacional, des de la perspectiva multidisciplinària i canviant pròpia del desenvolupament
tecnològic i la innovació tècnica.
RA1Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Comprèn el sistema tributari: coneix els diferents impostos, així com les formes de relació entre
l'empresa i l'Administració Tributària, tant nacional com internacional, pel que fa a empreses
tecnològiques.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions sobre el finançament de l'empresa
tecnològica i industrial, tant pel que fa a l'estructura de capitals com a referència a la
política de dividends, en l'entorn propi del seu àmbit d'activitat.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Domina els instruments per a l'anàlisi dels indicadors empresarials en el context de les empreses
tecnològiques i industrials.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A1.4Aplicar mètodes d'anàlisi teòrics i empírics avançats per a la presa de decisions empresarials.
RA1Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Pren decisions empresarials aplicant la tècnica més adequada segons la situació, fent servir la
metodologia precisa per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, a l'entorn de
l'empresa tecnològica i industrial.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Sap realitzar una liquidació d'un impost (IVA, IS, etc.), en un àmbit nacional i internacional,
pel que fa al tipus d'empresa tecnològica i industrial.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Sap fer prediccions sobre la situació financera d'una empresa de caràcter tecnològic i
industrial, sobre la base de dades econòmiques

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap buscar i sistematitzar la informació per desenvolupar estratègies de màrqueting, tenint en
compte les implicacions de sostenibilitat i ètica social pròpies de les empreses tecnològiques,
industrials, i d'explotació de la innovació

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Sap interpretar dades macroeconòmiques.
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Sap interpretar dades macroeconòmiques.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica des de la perspectiva de l'empresa tecnològica i industrial.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7 Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Coneix i sap aplicar les tècniques per a l'anàlisi empírica de dades econòmiques

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Sap interpretar les anàlisis empíriques.
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Sap interpretar les anàlisis empíriques.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Utilitza els mètodes de l'anàlisi empírica per a preparar les decisions econòmiques.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Sap aplicar instruments de l'anàlisi estratègica per a la presa de decisions en situacions
complexes pròpies de l'entorn tecnològic i l'explotació de la innovació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Sap interpretar la situació financera i patrimonial de l'empresa i el seu impacte per a les
decisions empresarials en temes de finançament en mercats internacionals complexos.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA12Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA12 - Utilitza tècniques avançades per l'anàlisi econòmica.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA13Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA13 - Sap fer prediccions a partir de dades observades , en l'àmbit de les empreses productives de base
tecnològica o industrial

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A1.5Analitzar la complexitat de l'entorn econòmic (micro i macro) i legal de l'empresa tecnològica i
de l'explotació de la innovació, en un entorn canviant i poc definit.
RA1Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Coneix la legislació vigent en temes de seguretat, medi ambient i laboral relacionat amb el
transport de mercaderies.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Coneix i interpreta indicadors del Manual de Frascati per establir l'estat d'innovació de sector
industrial o tecnològic.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Comprèn el funcionament dels mercats nacionals i internacionals i la seva complexitat en relació a
les empreses tecnològiques i industrials.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Coneix la legislació nacional i internacional relacionat amb l'activitat empresarial,
particularment d'empreses tecnològiques i industrials.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Saber adaptar les decisions empresarials a la legislació vigent.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Coneix els principals instruments de política ambiental i les seves implicacions sobre l'empresa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica de manera avançada.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Saber analitzar dades de mercats nacionals i internacionals.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Aplica coneixements d’economia i organització industrial.
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A2.1Dissenyar estratègies per a l'explotació de la innovació.
RA1Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Interpreta la gestió de la innovació des de la perspectiva de procés

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Estableix les estructures organitzatives que afavoreixen els processos d'innovació a l'empresa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Analitza el procés innovador a nivell d'empresa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Dissenya estratègies d'innovació per a les empreses tecnològiques i conèixer les barreres del
procés innovador a nivell d'empresa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Dissenya estratègies per a l'explotació de la innovació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A2.2Dissenyar e implementar una estratègia de recursos humans que inclogui la gestió de capital humà
amb responsabilitat social, en l'àmbit multidisciplinari de l'empresa tecnològica i industrial.
RA1Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Aplica les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals incerts i canviants,
a l'adreça d'empreses de caràcter tecnològic i industrial.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Diagnostica i proposa solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
empreses tecnològiques i industrials, atenent el seu caràcter multidisciplinari, així com al
desenvolupament i innovació tecnològiques a l'empresa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A2.3Dissenyar fórmules de finançament i d'explotació de la innovació en els mercats financers
internacionals.
RA1Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Aplica els instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de
finançament en els mercats de capital i per a l'avaluació de riscos.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Saber proposar idees innovadores per a realitzar nous projectes empresarials de caràcter
tecnològic i d'explotació de la innovació, a partir de l'anàlisi dels estats financers

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A2.4Dissenyar estratègia de màrqueting i comunicació per a empreses tecnològiques, atenent a la
naturalesa de les mateixes i les implicacions ambientals i socials per al territori.
RA1Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting en empreses tecnològiques i d'innovació, comprenent
l'impacte social i mediambiental de les mateixes.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Sap analitzar la situació de mercats nacionals i internacionals per establir estratègies de
màrqueting per a aquest tipus d'empreses i l'entorn canviant propi de la innovació industrial i la
seva explotació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B1.1Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Sap gestionar la informació complexa relativa a empreses tecnològiques i industrials al seu entorn
amb implicacions socials i mediambientals, per establir estratègies de màrqueting apropiades.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Sap gestionar informació complexa.
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Sap gestionar informació complexa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Sap comunicar idees complexes de forma efectiva dins l'estructura organitzativa de l'empresa, per a
un públic multidisciplinari, sobre temes que poden incloure investigació i desenvolupament de
noves tecnologies o processos i innovació tecnològica

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Sap crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaços, correctes i atractives
per a empreses de base tecnològica, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació
estratègica de comunicació en entorns canviants.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B1.2Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions
canviants.
RA1Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Sap adaptar les obligacions tributàries de l'empresa a canvis en la legislació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Adapta les estratègies de màrqueting a entorns canviants i poc definits, nacionals i
internacionals.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B2.1Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats
directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits
RA1Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Coneix instruments per al lideratge en entorns d'incertesa.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B2.2Proporcionar propòsit i direcció. Influir i guiar a altres per millorar el rendiment i aconseguir
objectius.
RA1Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap desenvolupar estratègies per influir als altres en contextos multidisciplinaris

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B2.3Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.
RA1 Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Coneix les eines per a la creació d'un entorn que estimula el desenvolupament individual dels
membres d'una organització, atenent a la multidisciplinareidad pròpia de l'empresa tecnològica
basada en l'explotació de la innovació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Sap crear i potenciar un entorn estimulant i adequat per al desenvolupament individual.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B2.4Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a
partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats
socials i ètiques de l'exercici professional
RA1 Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2 Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap prendre decisions tecnològiques sobre inversions en innovació, a partir d'informació
incompleta i limitada

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Sap desenvolupar un entorn professional que afavoreix i estimula la innovació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B3.1Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida en equips
multidisciplinaris, multilingües i multiculturals i en entorns complexos
RA1Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Sap organitzar processos logístics basant-se en el treball en equip de caràcter multidisciplinari
i multicultural

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Sap organitzar el treball en equip per a l'anàlisi macroeconòmic i la conjuntura internacionals

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Sap organitzar l'anàlisi empírica com a treball en equip.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap organitzar el treball de manera col·laborativa en contextos complexos i multidisciplinaris.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B3.2Resoldre els conflictes de manera constructiva.
RA1 Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Assumeix la responsabilitat del resultat del treball de l'equip i no únicament de la seva part.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Resol els conflictes que apareixen en el treball en equip de forma constructiva, amb responsabilitat
ètica i atenent a la multiculturalitat i multidisciplinarieidad de l'equip.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B4.1Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies
de la titulació que permetin el desenvolupament continu.
RA1Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Sap buscar de forma autònoma les fonts legislatives del sistema tributari, incloent sistemes
tributaris complexos i internacionals

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2 Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Resol problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb la comunicació
estratègica.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat de pensar estratègicament aprofitant els coneixements tècnics i les eines
de presa de decisions.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B4.2Desenvolupar habilitats per a gestionar la carrera professional.
RA1Desenvolupa un projecte acadèmic professional.
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Desenvolupa un projecte acadèmic professional.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B5.1Desenvolupar l'autonomia suficient per treballar en projectes d'investigació i col·laboracions
(científiques, tecnològiques o culturals), dins l'àmbit temàtic
RA1Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Realitza informes sobre els estats financers d'empreses tecnològiques o industrials de forma
autònoma.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Desenvolupa treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'un alt nivell
d'exigència dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utilitza per a
l'elaboració de projectes científics.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B5.2Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora, en contextos
multidisciplinars.
RA1Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Transmet la informació econòmica a professionals d'altres disciplines per a la presa de decisions
en contextos multidisciplinaris.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Sap dissenyar estratègies empresarials en un marc tecnològic, en contextos complexos i de manera
crítica.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B5.3Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit
emprenedor, gestionar i utilitzar la informació de manera eficient.
RA1Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Utilitza de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Aplica instruments d'anàlisi empírica d'última generació.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B6.1Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
RA1Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Es compromet amb l'ètica i la responsabilitat social.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Adapta les decisions empresarials al marc legal vigent seguint els principis ètics i de
responsabilitat social, així com de sostenibilitat.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Coneix els principis de responsabilitat social i sostenibilitat relacionats amb l'economia del medi
ambient i l'energia per a empreses tecnològiques i industrials.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Té en compte requeriments de sostenibilitat, principis ètics i responsabilitat social en el
desenvolupament de les tasques professionals, relacionades amb empreses tecnològiques i industrials
i el desenvolupament tecnològic.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725101/ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725102/ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725103/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725104/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725105/ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725106/FISCALITAT DE LES EMPRESES
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725107/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725108/NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725109/TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725110/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725111/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725112/ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725113/GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725114/GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725115/GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725116/LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la mateixa i el seu ús.

20725301/TREBALL DE FI DE MÀSTER