2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética (2016)
 Asignaturas
  GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1.1 Demostrar un profund coneixement i comprensió de les disciplines pròpies de l'enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica.
 A1.2 Analitza les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
 A1.4 Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
 A1.5 Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i gestió ambiental i energètica.
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares