2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.
 A1.2 Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.
 A1.4 Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus d'instal·lacions industrials i comercials.
 A1.5 Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge