2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Seminaris
A1.1
A1.2
A1.4
5 5 10
Sessió Magistral
A1.1
A1.2
A1.4
15 28 43
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.5
6 10 16
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1.1
A1.2
A1.4
A1.5
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat