2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética (2016)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.2 Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la millora de la seva competitivitat.
 A1.3 Coneix la legislació mercantil i laboral.
Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en la seva aplicació a la indústria química.
 A1.4 Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B5.3 És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per crear una empresa.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje