2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
10 15 25
Seminaris
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
5 5 10
Presentacions / exposicions
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
3 10 13
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat