2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducciò a l`assignatura, explicant els objectius, el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, aixi com lávaluació i la bibliografia
Sessió Magistral El profesor exposa el temari de l`assignatura. L´alumne intervé plantejant qüestions al professor
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o d'un treball.
Atenció personalitzada Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic