2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
Resolució de problemes o exercicis
30%
Seminaris
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
Assistència a seminaris i posterior informe 10%
Presentacions / exposicions
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
Presentacions publiques de treballs 30%
Altres  

Evaluacio de pràctiques

30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes las àrees han de ser complimentades para ser avaluades correctament.

L'alumne que no superi la primera convocatòria podrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò de problemes i exercicis.