2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética (2016)
 Asignaturas
  TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS EMERGENTES
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.2 Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .
 A1.3 Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.
 A2.1 Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la modificació dels productes de la fotosíntesi.
Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la fotosíntesi artificial.
 A2.2 Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje