2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Procediments de selecció i assignació
Procediments

El responsable del TFM publicarà una llista de propostes de temes de TFM als quals l'alumne podrà optar de forma procedimentada. Tanmateix, l'alumne també pot proposar al coordinador un tema de TFM amb una empresa externa mitjançant una petició escrita que incorpori la descripció, proposta de tutor extern (amb les seves dades de contacte) i abast del projecte. Aquesta petició serà avaluada per el responsable de TFM.