2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
10 20 30
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1.1
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
B6.1
0 405 405
Selecció/assignació del treball de fi de grau
B4.2
2 2 4
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1.1
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
B6.1
2 5 7
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat