2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster Entrevistes que l’estudiant manté amb els seus tutors de treball de fi de màster en diferents moments del desenvolupament del treball.
Elaboració del treball de fi de grau/màster Elaboració d'un treball per part de l'estudiant en el qual es plasmarà l'assoliment de les competències del màster.
Selecció/assignació del treball de fi de grau Selecció i assignació de la temàtica del treball de fi de màster a desenvolupar.
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster Defensa oral per part dels estudiants del treball de fi de màster davant d'un tribunal