2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Els tutor intern (de la universitat) i el tutor extern (de l'empresa) són els que realitzen el seguiment del TFM a cada estudiant.

El seguiment general s'efectuarà a través de reunions i contactes.