2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20735108 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT 1Q
Obligatòria 4.5
20735103 EINES DE SOSTENIBILITAT 1Q
Obligatòria 4.5
20735109 GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Obligatòria 3
20735110 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS 1Q
Obligatòria 4.5
20735105 NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Obligatòria 3
20735106 TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES 1Q
Obligatòria 4.5
20735101 ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE 2Q
Obligatòria 4.5
20735102 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA 2Q
Obligatòria 3
20735107 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 2Q
Obligatòria 4.5
20735104 MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
20735111 TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES 2Q
Obligatòria 4.5
20735112 DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20735401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
20735301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q conv. única
Treball fi de màster 18
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20735201 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Optativa 4.5
20735202 EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 1Q
Optativa 3
20735215 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Optativa 3
20735212 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20735213 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Optativa 6
20735204 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
20735216 MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA 1Q
Optativa 3
20735214 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 1Q
Optativa 3
20735207 SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Optativa 3
20735211 CINÈTICA I REACTORS 2Q
Optativa 3
20735205 GESTIÓ DEL CANVI 2Q
Optativa 3
20735203 INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES 2Q
Optativa 3
20735206 MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES 2Q
Optativa 3
20735208 TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS 2Q
Optativa 3