2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20735108 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT 1Q
Obligatòria 4.5
20735103 EINES DE SOSTENIBILITAT 1Q
Obligatòria 4.5
20735109 GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Obligatòria 3
20735110 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS 1Q
Obligatòria 4.5
20735105 NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Obligatòria 3
20735106 TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES 1Q
Obligatòria 4.5
20735101 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2Q
Obligatòria 4.5
20735102 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA 2Q
Obligatòria 3
20735107 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 2Q
Obligatòria 4.5
20735104 MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
20735111 TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES 2Q
Obligatòria 4.5
20735112 DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS AN
Obligatòria 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20735210 AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Optativa 6
20735211 CINÈTICA I REACTORS 1Q
Optativa 3
20735201 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Optativa 4.5
20735202 EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 1Q
Optativa 3
20735212 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20735213 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Optativa 6
20735204 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
20735214 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 1Q
Optativa 3
20735205 GESTIÓ DEL CANVI 2Q
Optativa 3
20735203 INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES 2Q
Optativa 3
20735206 MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES 2Q
Optativa 3
20735208 TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS 2Q
Optativa 3