2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
7
3
5
1
0
1
ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
2
0
7
3
5
1
0
2
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
2
0
7
3
5
1
0
3
EINES DE SOSTENIBILITAT
2
0
7
3
5
1
0
4
MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
2
0
7
3
5
1
0
5
NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
2
0
7
3
5
1
0
6
TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
2
0
7
3
5
1
0
7
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
2
0
7
3
5
1
0
8
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
2
0
7
3
5
1
0
9
GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
2
0
7
3
5
1
1
0
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
2
0
7
3
5
1
1
1
TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
2
0
7
3
5
1
1
2
DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
2
0
7
3
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
2
0
7
3
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
7
3
5
2
0
1
DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
2
0
7
3
5
2
0
2
EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
2
0
7
3
5
2
0
3
INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
2
0
7
3
5
2
0
4
LIDERATGE INDUSTRIAL
2
0
7
3
5
2
0
5
GESTIÓ DEL CANVI
2
0
7
3
5
2
0
6
MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
2
0
7
3
5
2
0
7
SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
2
0
7
3
5
2
0
8
TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
2
0
7
3
5
2
1
1
CINÈTICA I REACTORS
2
0
7
3
5
2
1
2
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
2
0
7
3
5
2
1
3
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
2
0
7
3
5
2
1
4
OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
2
0
7
3
5
2
1
5
ENGINYERIA TÈRMICA
2
0
7
3
5
2
1
6
MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A1.1Demostrar un profund coneixement i comprensió de les disciplines pròpies de l'enginyeria ambiental
i sostenibilitat energètica.
RA1Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics dels fenòmens físics que afecten la demanda energètica dels
edificis.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Adquireix el llenguatge, els conceptes i principis de la contaminació de l'aire, el seu origen,
efectes i control.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix les eines bàsiques de sostenibilitat.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix els recursos energètics renovables i no renovables i les seves característiques.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix els principals elements decisius en les plantes de tractament de residus, el seu impacte
ambiental, i els condicionants legals a tenir en compte.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix les principals tècniques de tractament d'aigües i aigües residuals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Identifica els balanços, lleis d'equilibri i lleis cinètiques apropiades per descriure l'evolució
d'un succés puntual o permanent de contaminació.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa
en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA10 Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA11Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA12Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Saber aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA13Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA14Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA15Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA16Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA17Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA18Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA18 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA19 Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA19 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA20Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA20 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcular el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA21Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA21 - Descriu els diferents tipus de destil·lació: flaix, destil·lació amb reflux, i els seus equips.
Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la relació de
reflux mínima.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA22Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA22 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
Nombre d'Unitats de Transferència (NTU).

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA23 Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA23 - Troba en la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA24Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA24 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA25Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA26Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA26 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA27Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA27 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA28 Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA28 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyeria Ambiental i Energètica amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA29Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA29 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de mecanismes i
dispositius electrònics.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA30Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA30 - Aplica els principis de la transferència combinada de calor per conducció i convecció per al
càlcul de dissipadors tèrmics.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A1.2Analitza les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
RA1Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Analitza les relacions entre l'economia i el medi ambient entenent la problemàtica ambiental des de
la perspectiva econòmica.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Avalua mitjançant simples models compartimentals multimèdia la distribució d'un contaminant entre
fases mediambientals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Conceptualitza un model dinàmic de comportament de l'atmosfera i de la interacció dels
contaminants amb aquest.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Distingeix entre difusió molecular i turbulenta i predir el seu efecte en el transport d'un
contaminant.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix eines informàtiques específiques per entendre, valorar i modelar realitats ambientals de
forma georeferenciada.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aprèn l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de l'enginyeria.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A1.3Proporcionar assessorament científic per al desenvolupament de polítiques i presa de decisions
sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i que suposin la millora de l'estalvi i l'eficiència
energètica, d'acord amb la normativa vigent.
RA1Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix el marc legal en què es desenvolupen aquestes activitats i solucions.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Coneix els principals instruments de política ambiental.
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix els principals instruments de política ambiental.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix els mercats energètics i la fiscalitat energètica.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Identifica el marc normatiu aplicable a polítiques i processos de presa de decisió sostenibles
segons la normativa mediambiental i energètica vigent.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5Coneix les característiques de generació distribuïda.
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix les característiques de generació distribuïda.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix el marc legal de l'eficiència energètica d'edificis.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Dissenya un procés de tractament en funció de la qualitat de l'aigua residual i de la destinació
de l'aigua tractada ( abocament, reutilització , reciclat ) , i de la normativa.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Integra els coneixements per a la realització d'un projecte i estudis de viabilitat.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Aplica les millors pràctiques i estratègies de sostenibilitat, el mesurament, la comunicació,
així com, les eines i tecnologies per ser aplicades en la indústria.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA10Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de dispersió atmosfèrica i resoldre
amb ells problemes simples.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA11 Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
superficials i resoldre amb ells problemes simples.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA12Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en aigües
subterrànies i resoldre amb ells problemes simples.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA13Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Selecciona els elements fonamentals que regeixen un episodi de transport de contaminants en sòls i
resoldre amb ells problemes simples.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA14Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA15 Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Integra sistemes energètics en un context ambiental i econòmic.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA16Coneix la legislació mercantil i laboral.
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA17Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en
la seva aplicació a la indústria química.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A1.4Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte
apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
RA1Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Interpreta la normativa ambiental i energètica aplicable a les eines i estratègies de gestió i /
o disseny de procés i producte.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus
d'instal·lacions industrials i comercials.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Resol un problema industrial, tecnològic o mediambiental que incorpori un o diversos fenòmens de
transport i en el qual sigui rellevant la seva simulació numèrica.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica la metodologia i les eines informàtiques adequades per dissenyar, construir i monitoritzar
edificis sostenibles i eficients.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Defineix mesures preventives, estableix sistemes de tractament de la contaminació i gestiona els
recursos.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Integra els coneixements per a la realització d'un avantprojecte i estudis de viabilitat.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix i domina el disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'ús d'eines de suport a la presa de decisions (bases de dades ambientals i simuladors
de procés).

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix les possibilitats d'integració de les energies renovables en edificis per aconseguir una
edificació més sostenible.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Sap com gestionar instal·lacions amb energies renovables.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA10Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Proposa solucions territorials coherents amb la formació rebuda.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA11Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Identifica els principals llaços de control existents en una planta depuradora.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA12Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Dissenya els processos de gestió de fangs en una planta depuradora.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA13Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA14Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix i utilitza les tecnologies més freqüentment utilitzades pels professionals de l'àmbit.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA15Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA16Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA17Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA18Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA18 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A1.5Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models
conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i gestió
ambiental i energètica.
RA1Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Realitza judicis crítics i els aplica a conceptes relacionats amb la contaminació atmosfèrica als
problemes en l'activitat professional.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Estableix de forma raonada criteris per a la modelització del problema escollit, tant pel que fa a
la geometria , malla de càlcul, condicions de contorn , mètodes numèrics per a la resolució del
sistema discret com per als processos físics i químics que incorpori el problema.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Escull i calcula les quantitats físiques rellevants del problema i presentar-les de forma adequada.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix i aplica els models de les diferents eines de sostenibilitat.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Sap dissenyar i aplicar models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes que
integren energies renovables.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Identifica les fases mediambientals en què un contaminant tendirà a propagar-se.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8 Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix i aplica tècniques de tractament de dades mediambientals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Construeix models matemàtics d'una estació depuradora per a les línies d'aigües i de fangs.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA10Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Dissenya i modelitza sistemes de depuració biològica d'aigües residuals , sistemes de degradació
anaeròbia per al tractament d'aigües residuals d'alta intensitat i sistemes de depuració
biològica d'aigües residuals de baixa intensitat.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA11Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Determina i avalua els avantatges i inconvenients dels diferents processos proposats per al
tractament d'aigües residuals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA12Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Determina, selecciona, dissenya i modelitza processos de depuració biològics adequats a aigües
industrials.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA13Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA14Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Analitza sistemes mitjançant l'anàlisi energètica i exergètic, i avalua mesures d'eficiència
energètica.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A2.1Conèixer i aplicar les últimes i més innovadores tecnologies respectuoses amb el medi ambient per
resoldre els problemes ambientals en diversos àmbits d'activitat.
RA1Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Adquireix els coneixements adequats en relació amb les mesures de control ambiental disponibles, la
vigilància de la contaminació de l'aire i de tècniques de prevenció i correcció.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats, i plantejar el seu balanç de massa
i energia.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Comprèn, descriu, resol i analitza solucions tècniques per a diferents aplicacions d'aigües.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4 Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Determinar les possibilitats de les tecnologies de membrana per a la valorització d'efluents
depenent de les característiques de l'efluent i els productes a obtenir.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5 Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix les principals opcions de valorització de biomassa.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Proposa tecnologies respectuoses amb el medi ambient en el disseny de processos industrials.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la
modificació dels productes de la fotosíntesi.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la
fotosíntesi artificial.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries
l'aplicació de tecnologies mediambientals

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A2.2Capacitat per a l'anàlisi d'instal·lacions energètiques i l'aplicació de les últimes i més
innovadores estratègies per a l'estalvi d'energia i la millora de rendiment.
RA1Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Dissenya i analitza el funcionament de sistemes de refrigeració i climatització, xarxes de vapor,
plantes de cogeneració i instal·lacions hidràuliques.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3 Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Entén i sap analitzar les mesures d'eficiència energètica, tant actives com passives.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Utilitza eines de programari per a l'anàlisi, simulació i la certificació energètica d'edificis.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Domina el disseny de processos industrials considerant aspectes d'estalvi energètic.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Analitza els sistemes amb energies renovables considerant aspectes energètics, mediambientals i
econòmics

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix tecnologies i metodologies per millorar l'eficiència energètica en indústria i transport i
sap com integrar i aplicar-los.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix els problemes associats a la integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica
així com les tecnologies associades a aquesta.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA10Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Interpreta normativa, tarifes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos
pràctics.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
A2.3Gestionar projectes tècnics o professionals complexos, que poden requerir coneixements més enllà
dels propis de la seva disciplina.
RA1Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte
integrador.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
B1.1Gestionar informació complexa.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de
coneixements.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l
'accés a la informació i el seu ús.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
B1.2Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions
canviants.
RA1S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - S'adapta a les condicions i necessitats de l'entorn professional

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA2Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA3Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA4Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA5 Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA6Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA7Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA8Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA9Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA10Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA11Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA12Facilita la transició de les persones a càrrec.
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735109/GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735110/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735111/TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735112/DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735201/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735202/EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735203/INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735204/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735205/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735206/MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735207/SIMULACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735208/TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735211/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735212/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735213/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735214/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735215/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20735216/MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA
 RA13Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735101/ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735103/EINES DE SOSTENIBILITAT
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735104/MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735105/NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735106/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735107/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament dels que són inefectius.

20735108/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenta l'adopció dels nous comportaments i
l'abandon