2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 CE3 Dissenyar i integrar les tecnologies de conversió d'energia tèrmica en sistemes energètics eficients i de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant eines informàtiques específiques.
 CE4 Modelar i analitzar la demanda energètica en edificis mitjançant eines informàtiques específiques per a la integració de sistemes eficients de conversió d'energia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
 CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
Tipus C Codi Competències Nuclears