2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE3 Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina informàtica TRNSYS.
Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió d'energia.
Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de modelatge i simulació.
Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.
 CE4 Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de conversió d'energia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o professional, i afrontar-lo de manera activa.
Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el problema.
Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.
Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar limitacions i proposar millores.
 CT4 Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.
Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.
Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de l’equip.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge