2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la simulació dinàmica. 1.1. Què és TRNSYS.
1.2. Introducció a la interfície. Simulation Studio.
1.3. Components en TRNSYS. Parts principals dels components.
2. Iniciació amb TRNSYS. Ús de components bàsics. 2.1. Lector de dades d'entrada (Type 9)
2.2. Funcions d'entrada (Type14)
2.3. Escriptor de dades de sortida (Type25)
2.4. Integrador (Type55)
2.5. Equacions en TRNSYS
2.6. Exemple pràctics
3. Simulació i anàlisi de resultats. 3.1. Paràmetres de simulació en TRNSYS. Pas de temps, convergència i tolerància de simulació
3.2. Anàlisi de resultats diaris
3.3. Anàlisi de resultats mensuals i anuals
3.4. Balanços d'energia
3.5. Exemples pràctics
4. Ús de components avançats en TRNSYS. 4.1. Modelatge refredadores i calderes. Corbes de prestacions d'equips
4.2. Modelatge de col·lectors solars tèrmics
4.3. Modelatge de dipòsits
4.4. Control tot / res amb histèresi
4.5. Control PID per al control de la temperatura i / o el cabal
4.6. Exemples pràctics
5. Modelatge de sistemes de conversió d'energia en TRNSYS 5.1. Exemple pràctic 1: sistema solar tèrmic
5.2. Exemple pràctic 2: sistema de cogeneració amb turbina de gas
5.3. Exemple pràctic 3: sistema de trigeneració amb motor de combustió interna