2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Atenció personalitzada
Descripció
Aquesta orientació la porta a terme el professor propi de cada assignatura amb els estudiants matriculats a la mateixa. La finalitat d'aquesta orientació és: planificar, guiar, dinamitzar, seguir i avaluar el procés d'aprenentatge de l'estudiant tenint en compte el seu perfil interessos, necessitats, coneixements previs, etc.) i les característiques / exigències del context (EEES, perfil acadèmic / professional, demanda sociolaboral, etc.). Les accions que es duran a terme són les següents: - Benvinguda a l'assignatura - Dinamització setmanal - Notícies i esdeveniments - Resolució de dubtes acadèmics - Retroacció amb la correcció d'activitats - Abandonament de l'assignatura - Fi de l'assignatura El desenvolupament d'aquestes accions es realitzarà amb el suport de les eines que ofereix el Campus Virtual Moodle, dins de l'aula virtual de cada assignatura. De manera que s'ofereixi la millor orientació i seguiment possible considerant la modalitat presencial o virtual de cada assignatura.