2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctica autònoma al laboratori
CE3
CE4
CT3
CT4
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. Els estudiants han de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 40
Resolució de problemes, exercicis
CE3
CE4
CT3
CT4
Formulación, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio, relacionado con la temática de la asignatura. 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria