2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA/20755106

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS/20755102