2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20755102 CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 1Q
Obligatòria 3
20755103 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS 1Q
Obligatòria 4.5
20755104 ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 4.5
20755105 TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES 1Q
Obligatòria 3
20755301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 18
20755101 ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I Jul., Set.
Obligatòria 4.5
20755108 LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA Jul., Set.
Obligatòria 4.5
20755106 POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA Jul., Set.
Obligatòria 4.5
20755107 TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA Jul., Set.
Obligatòria 4.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20755201 CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS 1Q
Optativa 4.5
20755202 MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA Jul., Set.
Optativa 4.5
20755203 MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES Jul., Set.
Optativa 4.5