2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
7
5
5
1
0
1
ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
2
0
7
5
5
1
0
2
CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
2
0
7
5
5
1
0
3
DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
2
0
7
5
5
1
0
4
ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
2
0
7
5
5
1
0
5
TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
2
0
7
5
5
1
0
6
POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
2
0
7
5
5
1
0
7
TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
2
0
7
5
5
1
0
8
LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
2
0
7
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
2
0
7
5
5
2
0
1
CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
2
0
7
5
5
2
0
2
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
2
0
7
5
5
2
0
3
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CE1Conèixer, determinar experimentalment i modelar les propietats termodinàmiques i de transport de
fluids multicomponents per a sistemes i tecnologies de conversió d'energia.
RA1Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Coneix dispositius experimentals actuals per a la mesura de les propietats termodinàmiques i de
transport de fluids.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA6Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA7Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA8Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Fa servir diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de
transport de fluids

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA9Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA10Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Determina experimentalment les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA11Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Empra estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA12Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Estima propietats termodinàmiques i de transport a partir de models i mètodes integrats en eines
informàtiques.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA13Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Calcula paràmetres de models termodinàmics a partir de regressió de dades experimentals.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA14Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Aplica models termodinàmics per a sistemes electrolítics.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA15Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Proposa models termodinàmics adequats en funció dels fluids i aplicacions, i analitzar els
resultats.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CE2Seleccionar i estudiar la viabilitat de tecnologies de conversió energètica amb la inclusió de
les energies renovables més adequades per a una determinada aplicació.
RA1Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics i
de la biomassa.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Utilitza eines de modelatge i simulació de sistemes solars tèrmics i elèctrics

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA6Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA7Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA8Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA9Analitza cicles de potència de gas i de vapor.
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA10Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA11Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA12Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA13Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA14Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA15Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA16Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA16 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA17Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA17 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA18Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA18 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA19Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA19 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CE3Dissenyar i integrar les tecnologies de conversió d'energia tèrmica en sistemes energètics
eficients i de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant eines informàtiques
específiques.
RA1Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Modela processos termodinàmics mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA6Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA7Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA8Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA9Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA10Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA11Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA12Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Desenvolupa models dinàmics de sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de l'eina
informàtica TRNSYS.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA13Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA14Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA15Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Incorpora estratègies de control efectives als models a simular dinàmicament per optimitzar les
prestacions estacionals dels sistemes de conversió d'energia.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA16Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA16 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA17Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA17 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA18Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA18 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA19Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA19 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA20Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA20 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA21Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA21 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CE4Modelar i analitzar la demanda energètica en edificis mitjançant eines informàtiques
específiques per a la integració de sistemes eficients de conversió d'energia.
RA1Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Realitza anàlisis paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte
en la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envoltant.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA6Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Identifica en quins casos és necessari l'ús d'eines de simulació dinàmica per als sistemes de
conversió d'energia.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CE5Elaborar, planificar i gestionar projectes de R+D+i en l'àmbit nacional i internacional i utilitzar
eines habituals en aquest camp per a la recerca d'informació, tractament de dades i transferència
de coneixement.
RA1Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Adquireix les habilitats bàsiques per escriure articles científics en anglès.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Adquireix les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques en
anglès.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Adquireix les habilitats per a realitzar una anàlisi crítica d'articles científics.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA6Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Coneix les mesures de seguretat per realitzar treballs de recerca en laboratoris i plantes pilot.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CE6Desenvolupar un treball exhaustiu en l'àmbit dels sistemes i tecnologies de conversió energètica
i defensar públicament.
RA1Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinaris.
RA1Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA5Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA6Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
RA1Aprofundir en l’autoconeixement professional.
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Desenvolupar l’actitud professional.
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Dissenyar itineraris professionals específics.
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA2Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA3Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES
 RA4Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755105/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755202/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

20755203/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ TERMODINÀMICA DE PROCESSOS I SISTEMES