2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Agronòmica (2019)

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de Lleida. Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

Este máster es interuniversitario con la Universitat de Lleida. Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

This is an inter-university master's programme with the Universitat de Lleida. The teaching guides for each subject may be consulted by clicking on the following link:

http://www.masteragro.udl.cat/ca/index.htmlAtenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".