2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Doble tit. Grau d'Eng. Química i de Tècniques de Bioprocessos Alim. (2019)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20904001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20904003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20904008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20904002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20904110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20904004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20904009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20904116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20904005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9