2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
9
0
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
9
0
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
9
0
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
9
0
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
9
0
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
9
0
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
9
0
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
9
0
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
9
0
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS