2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau Enginyeria / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)

Podràs consultar les guies docents des del Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".