2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Code 205141104
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
4 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
E-mail ildefonso.cuesta@urv.cat
josepmaria.gasto@urv.cat
Lecturers
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
GASTÓ HERAS, JOSE MARIA
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/
Relevant information L’objectiu principal de l’assignatura és l’entendre i aplicar els mecanismes que intervenen en la dispersió de contaminants en diversos medis. L’aprenentatge es realitzarà mitjançant exemples pràctics relacionats amb la protecció ambiental. Es pretén donar a l’alumne eines i coneixements que li permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.