2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
 Subjects
  DISPERSION OF POLLUTANTS
   Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  Professional
  Research
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC11 Learning to learn
  BC12 Planificació i organització.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.