2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
   Learning aims
Objectives Competences
Adquirir la capacitat de planificar la resolució d'un problema utilitzant un llenguatge de programació d'alt nivell.
Aplicar eines numèriques de programació (MATLAB, FORTRAN o Excel) a la resolució de problemes típics de l'enginyeria, a la resolució de sistemes d'equacions lineals i sistemes d'equacions no lineals.
Aplicar eines i coneixements que permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.