2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Asignaturas
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Adquirir la capacitat de planificar la resolució d'un problema utilitzant un llenguatge de programació d'alt nivell.
Aplicar eines numèriques de programació (MATLAB, FORTRAN o Excel) a la resolució de problemes típics de l'enginyeria, a la resolució de sistemes d'equacions lineals i sistemes d'equacions no lineals.
Aplicar eines i coneixements que permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.