2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
 Subjects
  DISPERSION OF POLLUTANTS
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities -Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica
Lecture INTRODUCCIÓ
-Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES. -Aqüífers
-Llei de Darcy
-Modelització de vessaments al terra
-Vessaments de contaminants al mar

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. -Meteorologia
-Difusió turbulenta de gasos
-Caracterització de plomalls de contaminants en xemeneies
Assignments INTRODUCCIÓ:
[Activitats 1.1,1.2]

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES.
[Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6]

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.
[Activitats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4]
Problem solving, classroom exercises INTRODUCCIÓ:
[Activitats 1.1,1.2]

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES.
[Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6]

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.
[Activitats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4]