2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  ENGINYERIA D`OBRES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ENGINYERIA D`OBRES Code 205141105
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
5 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
LÓPEZ CEREZO, MANUEL
E-mail manuel.lopez@urv.cat
Lecturers
LÓPEZ CEREZO, MANUEL
Web
Relevant information Conèixer, aplicar, diferenciar els diferents materials de les obres de construcció i edificació. Calcular i disenyar estructures d'edificació aplicant les diferents normes bàsiques i tecnològiques de l'edificació. S'organitzarà i decidirà un avantprojecte d'edificació.