2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  GEOLOGIA I EDAFOLOGIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject GEOLOGIA I EDAFOLOGIA Code 205141106
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
SUEIRAS ROMERO, JESÚS EDUARDO
E-mail jesus.sueiras@urv.cat
Lecturers
SUEIRAS ROMERO, JESÚS EDUARDO
Web
Relevant information Estudi introductori dels materials constitutius de l’escorça terrestre, tipus de roques, capes freàtiques, perfils, pel que fa a la Geologia, i estudi introductori del sòl, la seva composició, reactivitat, i degradació i les seves relacions amb l’home i el medi ambient, pel que fa a l’edafologia.