2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES Code 205141107
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
6 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
E-mail joan.salvado@urv.cat
Lecturers
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Web
Relevant information Introducció al coneixement i utilització de les energies que no depenen de recursos fòssils o nuclears, incloent-hi solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, hidràulica, marina, geotèrmica i biomassa.