2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Codi 205141108
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Adreça electrònica teresa.torres@urv.cat
Professors/es
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Web
Informació rellevant Aquest curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d'operacions i en la seva aplicació pràctica.