2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Learning aims
Objectives Competences
Saber descriure un sistema de producció en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació, proveïdors, clients i entorn. BC1
BC3
BC4
BC6
CC4
Identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre. BC1
BC3
BC4
BC6
BC11
CC4
Descriure la funció de producció com una funció vinculada a les finances, la comptabilitat, el màrqueting i els recursos humans. AP3
AP4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC11
CC4