2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Contents
Topic Sub-topic
PART I:
NOCIONS GENERALS SOBRE GESTIÓ D'EMPRESES (5 HORES):
1. L'entorn empresarial.
2. L'organització interna de l'empresa.
PART II:
DIRECCIÓ D'OPERACIONS (35 HORES):
1. Decisions estratègiques d'operacions (3 h).
2. Decisions, selecció i disseny de productes (3 h).
3. Decisions, selecció i disseny del procés (2 h).
4. Decisions de capacitat a llarg termini (2 h).
5. Noves tècniques de gestió (25 h).
6. Tècniques de motivació.
PART III:
COMPTABILITAT I FINANCES (15 HORES):
1. La necessitat d'informació per prendre decisions: informació externa i interna.
2. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió.
3. Comptabilitat financera.
4. Comptabilitat de gestió.
5. El control pressupostari.
6. Anàlisi d'inversions.
7. La confecció d'un estudi de viabilitat.