2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura: contingut, sistema de treball i sistema d'avaluaicó
Lecture Presentació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Presentations / expositions Treballs pràctics individuals/equip.
Problem solving, classroom exercises Realització d'activitats d'aprenentatge a l'aula en entorns de treball individual i equips