2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  LABORATORI D`ENGINYERIA AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura LABORATORI D`ENGINYERIA AMBIENTAL Codi 205141109
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Adreça electrònica sandra.contreras@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
Professors/es
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
Web
Informació rellevant La metodologia del treball experimental, tant pel que fa a la planificació com a l’execució, així com el treball en equip i l’autonomia en la presa de decisions, constitueixen l’essència d’aquesta assignatura.